slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

Inwestycja pod nazwą

"Przebudowa gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem, gm. Płońsk"

oficjalnie otwarta!

 
 
 
 

W dniu 26 czerwca 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie biogazowni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem, gm. Płońsk.

 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość inwestycji: 4 300 000 zł netto

Finansowanie inwestycji:

  • 3 927 813,56 zł - preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • pozostała kwota - środki własne PGK w Płońsku Sp. z o.o.

Jest to pierwsza w Polsce taka przebudowa, inwestycja znacząco różniąca się od wcześniej wykonywanych na terenie oczyszczalni wydzielonych komór fermentacyjnych połączonych z oddzielnymi zbiornikami biogazu.

 
 
 
 
 
 
 
 

Unikalność rozwiązania polega na tym, że wyeliminowano konieczność kosztownej budowy nowych basenów ściekowych. Wykorzystano istniejące zbiorniki osadowe, które przykryto specjalną kopułą, pod która gromadzi się biogaz i następnie jest odprowadzany do zbiorników. Uzupełnieniem instalacji jest kotłownia na biogaz.

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji istniejącego basenu i przykryciu go kopułą. Gaz uwalania się z osadów ściekowych i w ten sposób pozyskiwane jest paliwo. 

Powstający nadmiar ciepła jest wykorzystywany do ogrzewania obiektów administracyjnych, warsztatowych i laboratorium związanych z Oczyszczalnią Ścieków oraz Hali Segregacji Odpadów wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych.

Walorem inwestycji jest znaczne ograniczenie odorów naturalnie powstających w oczyszczalniach ścieków.

Wygląd biogazowi ze względu na ciekawy kształt obiektu stanowi estetyczne uzupełnienie krajobrazu wokół oczyszczalni ścieków oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów.