slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

Dofinansowanie na rozbudowę sortowni!

 
 
 
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem przejdzie kompleksową modernizację, która pozwoli na zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma prawie 8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali 30.11.2018 r. Marszałek Adam Struzik oraz Dariusz Matuszewski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Otrzymane wsparcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. zainwestuje w zwiększenie ilości odpadów odzyskiwanych podczas recyklingu, czyli procesie pozwalającym na ponowne wykorzystanie surowców. W tym celu przebudowana zostanie linia technologiczna do sortowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem. Zaplanowano również zakup nowych urządzeń służących zwiększeniu ilości odzyskiwanych odpadów.

Dzięki środkom unijnym przebudowane zostaną istniejące kabiny sortownicze i znajdujące się w nich instalacje klimatyzacyjne. Zmodernizowane będą także instalacja sprężonego powietrza z uwzględnieniem nowych sorterów oraz instalacja energetyczna. Pozyskane fundusze pozwolą na rozwój instalacji informatycznej oraz włączenie nowych urządzeń do istniejącego systemu sterowania linią sortowniczą. W przedsiębiorstwie powstaną również punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych.

Tytuł projektu: Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 12 379 950 zł

Kwota dofinansowania: 7 992 000 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami