slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

Informacja dla przedsiębiorców

 
 
 
 

PGK w Płońsku Sp. z o.o. podaje dane konieczne do obliczenia masy MOUBR za II półrocze 2019 r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji).

Dane do sprawozdania za II półrocze 2019 r. znajdują się w pliku poniżej.