slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych

 
 
 
 

Cel projektu: Zwiększenie recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Planowane efekty: Projekt „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych” dotyczy przebudowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 - przebudowy linii technologicznej do segregacji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gmina Płońsk. Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych do recyklingu odpadów komunalnych, przy zachowaniu istniejących mocy przerobowych instalacji.

Wartość projektu [PLN]:   14 852 250,00

Kwota dofinasowania EFRR [PLN]   7 992 000,00