slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

Umowa na modernizację sortowni odpadów!

 
 
 
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem przejdzie kompleksową modernizację, która pozwoli na zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi. 

26 sierpnia 2019 r. Prezes Zarządu Spółki podpisał umowę na realizację zamówienia publicznego pod nazwą "Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych".

Zamówienie zostanie zrealizowane przez firmę Sutco-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutniczej 10.

Wartość umowy: 14 735 400,00 zł

 

Modernizacja zostanie przeprowadzona przy wsparciu środków unijnych.

Kwota dofinansowania: 7 992 000,00 zł