slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na odpady stałe o pojemności 1100 litrów.
Przedmiotem zamówienia jest remont rozrywarki worków Matthiessen SRIII K4 3 Seg po modernizacji na zęby stałe.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy drutu do prasy do belowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, budowa wiaty przy hali sortowni i przegrody wewnątrz hali w konstrukcji stalowej w ZZO w Poświętnem gm. Płońsk.
Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych.