slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_tabor slide_biogaz slide_oczyszcz
 
 
 
 
 

Praca dla referenta ds. technicznych:

 
 
 
 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • doświadczenie w pracy administracyjno-technicznej
 • wiedza techniczna dot. maszyn i urządzeń, zainteresowanie motoryzacją
 • biegła obsługa komputera, w szczególności programów MS Office
 • podstawowa wiedza z zakresu księgowości
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji
 • bardzo dobra organizacja pracy: zarówno własnej jak i koordynowania zespołu
 • samodzielność i odpowiedzialność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres obowiązków to m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działania warsztatu samochodowego i ślusarskiego
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu
 • załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji i UDT
 • nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac w warsztacie mechanicznym i  ślusarskim
 • współpraca w zakresie rozliczania zleceń wewnętrznych z działem księgowości
 • bieżący nadzór nad działaniem systemów kontrolnych.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • narzędzia niezbędne do pracy na tym stanowisku
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres kadry@pgk.plonsk.pl lub składać w siedzibie firmy w terminie do 04.05.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu udziału w  przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy.”

 

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Płońsku, tel. 23 662-42-78.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iodo@pgk.plonsk.pl lub wysyłając korespondencję pod adres ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Odbiorcami danych osobowych będą personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 4 miesiące. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje przekazania danych osobowych do państw spoza EOG, ani organizacji międzynarodowych.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw