slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

Sortownia i kompostownia

 
 
 
 

PGK w Płońsku Sp. z o.o. jest właścicelem nowoczesnych obiektów:

 • sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w Poświętnem (technologia firmy SUTCO) o przepustowości 60 000 t/rok,
 • kompostowni do przetwarzania frakcji biodegradowalnej pochodzącej z sortowania odpadów zmieszanych oraz do kompostowania odpadów zielonych  i bioodpadów w Poświętnem (technologia firmy BIODEGMA) o przepustowości 33 000 t/rok.

Sortownia i kompostownia funkcjonują od 1 stycznia 2010 r. i położone są na terenie gminy wiejskiej Płońsk w miejscowości Poświętne.

Technologia sortowni opiera się na następujących urządzeniach i obiektach:

 • waga o nośności 60 Mg, brodzik dezynfekcyjny
 • place rozładowcze
 • rozrywarka worków
 • 6 kabin segregacji
 • sito bębnowe 80/300 mm
 • 3 separatory optopneumatyczne
 • 2 separatory metali żelaznych
 • prasa do surowców wtórnych
 • stacja załadowcza frakcji biodegradowalnej
 • stacja załadowcza balastu
 • magazyny surowców wtórnych

Na wyposażeniu sortowni jest 5 samochodów hakowych, 1 samochód do transportu surowców wtórnych, 4wózki widłowe, 2 ładowarki teleskopowe, ładowarka czołowa, rębak do gałęzi, sito mobilne, podnośnik koszowy.

Kompostowanie (stabilizacja) odpadów przebiega dwuetapowo:

 • etap 1 – intensywne kompostowanie w 6 zamkniętych tunelach,
 • etap 2 – dojrzewanie kompostu na placu dojrzewania.

Obiekty sortowni i kompostowni powstały dzięki wsparciu finansowemu Ekofunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa.

Sortownia i kompostowania stanowią łącznie tzw. zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024, zakład ten jest regionalną instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego.

Kompostownia ma również status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów dla ww. regionu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.