slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

SUW i PSZOK wyróżnione w konkursie Ministra Środowiska "ZIELONE MIASTA"!

 
 
 
 
 
 
 
 

Miło nam poinformować, że dwa obiekty wybudowane i eksploatowane przez PGK w Płońsku Sp. z o.o. zostały wyróżnione w konkursie Ministra Środowiska "ZIELONE MIASTA":

  • Stacja Uzdaniania Wody, która została niedawno zmodernizowana dzięki wsparciu WFOŚiGW,
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), na budowę którego PGK w Płońsku Sp. z o.o. otrzymało dotację z RPOWM 2007-2013.

Do konkursu mogły przystąpić miasta, w których zrealizowano  przedsięwzięcia lub inwestycje, mające służyć ochronie środowiska, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 60 gmin i miast. Kapituła konkursu przyznała 4 nagrody główne i 32 wyróżnienia.

 
 
 
 

Konkurs został zorganizowany w 7 kategoriach. Miasto Płońsk otrzymało wyróżnione w kategorii gospodarka wodno-ściekowa (za SUW) oraz w kategorii systemy zapobiegania powstawaniu odpadów i ich ponownego wykorzystania (za PSZOK).

Cztery „zielone miasta”, czyli Gdańsk, Bydgoszcz, Chojnice i Tczew otrzymały nagrody główne za zrealizowane projekty w następujących kategoriach:

  • gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód – Gdańsk za realizację projektu pt.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”;
  • efektywność energetyczna w budownictwie – Bydgoszcz za  realizację projektu pt.: „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii”;
  • zieleń w mieście – Chojnice i Tczew za realizacje projektów pt.: „Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Chojnicach” oraz „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Tczewie”.
 
 
 
 

Nagrodą dla wszystkich zwycięskich miast i gmin był udział ich przedstawicieli w jednej z czterech wizyt studyjnych do miast europejskich, będących laureatami konkursu Komisji Europejskiej Zielona Stolica Europy (European Green Capital).

Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klikając na link poniżej możecie się Państwo zapoznać z Katalogiem Laureatów Konkursu: