slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALNOŚCI

 
 
 
 
Prezes Zarządu PGK w Płońsku Sp. z o.o. mgr inż. Dariusz Matuszewski 26 sierpnia 2019 r. podpisał umowę z Wykonawcą na modernizację sortowni odpadów!
PGK w Płońsku Sp. z o.o. przedstawia informacje konieczne do obliczenia masy MOUBR za I półrocze 2019 r.
PGK w Płońsku Sp. z o.o. otrzymało prestiżową nagrodę EkoJanosik 2019 przyznawaną przez Narodową Radę Ekologiczną.
PGK w Płońsku Sp. z o.o. przedstawia informacje konieczne do obliczenia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2018.
PGK w Płońsku Sp. z o.o. przedstawia informacje konieczne do obliczenia masy MOUBR za II półrocze 2018.
PGK w Płońsku Sp. z o.o. otrzymało prawie 8 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020 na modernizację sortowni odpadów!
PGK w Płońsku Sp. z o.o. podaje do wiadomości nową taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Płońsk obowiązującą od 26 lipca 2018 r.
PGK w Płońsku Sp. z o.o. przedstawia informacje konieczne do obliczenia masy MOUBR za I półrocze 2018.
Jak co roku, 11 maja, obchodzimy we współpracy z REKOPOL Organizacją Odzysku Opakowań S.A. Dzień bez śmiecenia.
Miasto Płońsk we współpracy z norweskimi partnerami zrealizowało projekt, którego celem było nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze komunalnym.
W dniu 11 października 2016 r. odbyło się wręczenie nagród w Konkursie o Puchar Recyklingu 2016.
PGK w Płońsku Sp. z o.o. zostało laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2016.
Dzieci z Przedszkola Nr 5 w Płońsku i Przedszkola w Baboszewie zgłębiały tematy prawidłowej segregacji odpadów.
Inwestycja pod nazwą "Przebudowa gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem, gm. Płońsk" została oficjalnie otwarta 26 czerwca 2015 r.
SUW i PSZOK - nasze dwa obiekty zostały wyróżnione w konkursie Ministra Środowiska "ZIELONE MIASTA"!
Zarząd PGK w Płońsku Sp. z o.o. informuje o zakazie odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej....
Rekultywacja i zamknięcie kwatery nr 1 na składowisku odpadów w Dalanówku to tytuł projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma wsparcie z UE w kwocie ponad 430 tys. zł. W środę umowę w tej sprawie podpisali Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Dariusz Matuszewski – Prezes Zarządu...