slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

Informacje dla Klienta

 
 
 
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem przyjmuje do zagospodarowania odpady wg cennika zatwierdzonego przez Zarząd PGK w Płońsku Sp. z o.o. 

Ceny przyjęcia odpadów do zagospodarowania od dnia 1 kwietnia 2019 r. wynoszą:

 • niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) - 385 zł netto za 1 Mg,
 • odpady zielone (20 02 01) - 230 zł netto za 1 Mg.
   

Do powyższych cen należy dliczyć 8 % podatku VAT.

Do Zakładu Zagospodarowania Odpadów nieodpłatnie przyjmowane są odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od firm i instytucji. Odpady tego typu pochodzące z gospodarstw domowych można przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowanych na terenach gmin.

 
 
 
 

Dokumenty do pobrania

 
 
 
 

Sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby

GREEN-PLON

Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby GREEN-PLON wyprodukowanego z trawy, liści i gałęzi. Środek można stosować w uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych, na użytkach zielonych i do rekultywacji gleb.

Środek produkowany jest okresowo. Środek posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu. Pozwolenie wraz z instrukcją stosowania do pobrania powyżej.

 
 
 
 

Sprzedaż surowców wtórnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem prowadzi również sprzedaż następujących surowców wtórnych oraz odpadów użytkowych:

 • butelka PET (bezbarwna, zielona, niebieska, mix),
 • karton falisty i papier mix,
 • folia bezbarwna LDPE i kolorowa mix,
 • chemia gospodarcza,
 • opakowania tetrapak,
 • puszka stalowa i aluminiowa,
 • drobny złom stalowy (do 8 cm),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie,
 • odpady palne (półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego (zbywane w drodze przetargu).

Kontakt w sprawie sprzedaży surowców: tel. 784-602-044 lub e-mail: zzo-waga@pgk.plonsk.pl

Aby podjąć współpracę w zakresie surowców wtórnych należy przesłać na ww. adres email lub pocztą tradycyjną:

 • nazwę, adres, NIP, REGON, KRS firmy,
 • ofertę cenową zakupu surowców,
 • skan lub kserokopię zezwolenia na prowadzenie zbierania lub odzysku lub przetwarzania odpadów.

Dla odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 i 15 01 07 wymagane jest zapewnienie dostarczenia dokumentów potwierdzających recykling (DPR).