slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Wizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowej koparki kołowej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Płońsku.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy worków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych.