slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide-4 slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Usługa dalszego zagospodarowania odpadów w procesie odzysku - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12) pochodzących z instalacji komunalnej znajdującej się w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, atramentów i taśm barwiących do drukarek dla potrzeb PGK w Płońsku Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy worków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, smarów i płynów eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych dla potrzeb Stacji Paliw przy PGK w Płońsku Sp. z o.o.
Wizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.