slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_tabor slide_biogaz slide_oczyszcz
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy ogumienia do pojazdów należących do PGK w Płońsku Sp. z o. o. z podziałem na dwa zadania.
więcej...
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024 roku.
więcej...
Dostawa tkaninowo gumowych taśm przenośnikowych dla potrzeb Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Poświętnem PGK w Płońsku Sp. z o. o.
więcej...
Dostawa fabrycznie nowej prasy kanałowej do prasowania odpadów komunalnych i surowców z selektywnej zbiórki odpadów wraz z montażem i serwisowaniem.
więcej...
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego PGK w Płońsku Sp. z o.o. za 2021 i 2022 rok.
więcej...
 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw