slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Usługa dalszego zagospodarowania odpadów w procesie odzysku - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12) pochodzących z instalacji komunalnej znajdującej się w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń dezodoryzacji na przepompowni ścieków P-1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tkaninowo - gumowych taśm przenośnikowych dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji dezodoryzacji na przepompowni ścieków P-1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.
Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnej rozdzielni kompaktowej wraz z zasilaniem 15 kV z istniejącej rozdzielni na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia są pomiary emisji i badania monitoringowe dla instalacji PGK w Płońsku Sp. z o.o. z w 2020 roku.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy ogumienia (opon i dętek) do pojazdów należących do PGK w Płońsku Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.